ТжКБ білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау

Келесі құжаттарды тіркеуді қажет етеді:
Ауысу:
1. Ауыстыратын білім беру ұйымы басшысының қолымен куәландырылған білім алушының сынақ кітапшасының (немесе үлгерім кітапшасының) көшірмесі;
2. Ақылы негізде оқитындар үшін, ақысы төленбегендіктен семестр ішінде оқудан босатылған, төлем бойынша қарызды өтеу туралы құжат
Қайта қабылдау:
1. "Білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту туралы" анықтама;
2. Ақылы негізде оқитындар үшін, ақысы төленбегендіктен семестр ішінде оқудан босатылған, төлем бойынша қарызды өтеу туралы құжат
 

Выберите колледж который хотите переводится или восстановится