ТжКБ білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру